Hvordan kan jeg bruke kompetanserammeverket mitt i Refapp?

Refapp samarbeider med flere av de ulike testleverandørene, der vi sammen har funnet frem til et batteri av referansespørsmål som bygger på deres kompetanserammeverk. Vi samarbeider blant andre med 

  • Alva Labs
  • Aon
  • Assessio / Ascend
  • Home of Recruitment
  • Malin Lindelöw
  • Masters
  • SHL

Dere kan legge til spørsmålsbatteriene manuelt gjennom å legge til nye spørsmål i spørreskjemaet deres. Hvis dere derimot vil ta utgangspunkt i de spørsmålsbatteriene som vi har utarbeidet sammen med leverandørene, kan dere ta kontakt med support eller deres Customer Success Manager for å få hjelp med importen.