Hvordan bruke Refapp med ferdiglagde oppsett?

Videoen under viser hvordan man jobber ut i fra tilpassede ferdiglagde oppsett i Refapp.