Vem får tillgång till ett projekt i Refapp som skapats från ett ATS-system?

När ett rekryteringsprojekt skapas i ett ATS-system och informationen skickas till Refapp så är det bara personen som står som "ägare" till projektet i ATS-systemet som automatiskt blir medlem. 

Använder du något av ATS-systemen ReachMee, Talent Recruiter eller Visma Recruit är det däremot inte "ägaren" av projektet som får tillgång, utan den specifika användaren som skickar kandidater till "Digital referenstagning" som får tillgång till projektet i Refapp och även står som avsändare. 

Övriga kollegor som är med i projektet kommer inte se detta i Refapp förrän de läggs till manuellt av ägaren eller via en användare med administratörs-rättigheter.