Hur du anpassar frågeformulär via ReachMee integrationen

Här kan du ta del av hur du går tillväga för att anpassa frågor i referensmallen om du använder Refapp via ReachMee.

Ibland vill du kunna ändra i frågorna i frågeformuläret som du skickar ut till referenserna även om du använder Refapp via ReachMee integrationen. I denna video går vi igenom best pracitce för hur du kan initiera digital referenstagning via ReachMee och anpassa frågorna som ställs under referenstagningen.